logo Fundacji

Fundacja
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
tel. 84 677 33 00, fax: 84 638 66 69
www.fundacja.szpital.zam.pl / fundacja@szpital.zam.pl

Numer konta Fundacji: Bank PEKAO SA I/O Zamość
31 12 40 28 16 1111 0000 4015 3557